WYNAJEM D¬WIGÓW I ŻURAWI, USŁUGI D¬WIGOWE

Bielsko-Biała, Żywiec, Cieszyn, O¶więcim, Wadowice, Andrychów, Skoczów, Wisła, Ustroń

¦wiadczymy usługi od 1991 roku!


Nasze dĽwigi


Posiadamy niezbędne zezwolenia
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO
oraz
UBEZPIECZENIE RYZYKA DZIAŁALNO¦CI
w zakresie ¶wiadczonych usług dĽwigowych.